Enkel P in goudkleur

Latest news
boek 'Vermogens fondsen'

(Nederlands) Juli was de maand van een serie stress-testen

(Nederlands) Hoe zouden markten verder reageren op de aanstaande
uittreding van het VK? Op een vertraging van de wereldhandel, wellicht? Steeds meer negatieve
rentes, hoe reageren banken, beleggers en particulieren daarop? En welke hernieuwde stimulus komt
er van regeringen en centrale banken, nu men de inflatiedoelstellingen nog steeds niet haalt? Dan de
olieprijs, die maar niet echt wil stijgen, integendeel, en die voor stress zorgt bij de grote oliebedrijven.

boek 'Vermogens fondsen'

(Nederlands) Juni was een maand van hoop en vrees, van capitulatie en van kansen

(Nederlands) Bookmakers noch beurzen
hielden er serieus rekening mee, dat de Britse burger zich zo van Europa zou afkeren. Naarmate het
Britse referendum dichterbij kwam, stegen beurskoersen. Maar referenda, zo weten we inmiddels ook
in Nederland, zijn niet zonder risico’s. Toen Brexit een feit bleek, capituleerden beleggers
onmiddellijk: het pond sterling daalde scherp en de koersschermen van de meeste effectenbeurzen,
vooral die in continentaal Europa, kleurden diep rood.

boek 'Vermogens fondsen'

Bijeenkomst Vermogensfondsen 2015

Op 25 november 20015 heeft Providence Capital een bijeenkomst georganiseerd voor vermogensfondsen met als Thema “Hoe kunnen wij onze doelstellingen realiseren in een omgeving met lagere rendementen?” Presentatie Northern Trust …